Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2014

dzienswira

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viaedarcy edarcy
dzienswira
Reposted fromkattrina kattrina viaedarcy edarcy

December 30 2014

dzienswira
6980 ce85 420
Reposted frommgnd mgnd viahisteryczna histeryczna
dzienswira
2857 e656 420
Reposted fromdarknessinme darknessinme viahisteryczna histeryczna
dzienswira
2238 1ac8
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viahisteryczna histeryczna
dzienswira
8966 aed4 420
7080 88e2 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viahisteryczna histeryczna
dzienswira
Nosisz w sobie smutek, czujesz tęsknotę – ona w tobie mieszka od zawsze, od tak dawna, że nawet już nie pamiętasz, za czym tak tęsknisz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromday11shadow day11shadow viahisteryczna histeryczna
dzienswira
5315 38b1 420
dzienswira
Przerwałem ci swoim milczeniem.
— Vladimir Nabokov - "List, który nigdy nie dotarł do Rosji i inne opowiadania"
Reposted frompanopticon panopticon viahisteryczna histeryczna
dzienswira
Obojętność jest królową zimną, nieczułą
— Hey
Reposted frominpassing inpassing viahisteryczna histeryczna
dzienswira

Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.

— Wisława Szymborska
dzienswira
6895 296d 420
Reposted fromtereska tereska viahisteryczna histeryczna
dzienswira
6079 2c3a 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viahisteryczna histeryczna
2061 a0c9 420
Reposted fromclitoris clitoris viahisteryczna histeryczna
dzienswira
Wiele rzeczy zaczynamy rozumieć późno, jeszcze więcej - bardzo późno, a najwięcej - zbyt późno.
— R. Kapuściński
Reposted fromnormajeane normajeane viahisteryczna histeryczna
dzienswira
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
dzienswira
9596 7c21 420
dzienswira
5306 9694 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl